sensitive to your needs

 

Vítejte v naší škole
 

Naše kurzy umožní díky propracovaným metodikám, školeným lektorům a psychologickým postupům urychlit výuku jazyka, upevnit získané znalosti a maximálně efektivně využít vložený čas.

Naše VIP  kurzy nabízejí
  • moderní didaktické přístupy
  • poznatky z psychologie učení
  • ověřenou metodiku výuky
  • pokročilé řízení studia (průběžné testování, analýza pokroku, online výstupy)
  • lektory školené pro VIP klienty

Welcome to our school

 

The course will make it possible thanks to thoroughly worked out methods, trained lectors and psychological procedures to speed up the learning of language, fasten the gained knowledge and most effectively utilize the time given.

Our VIP company courses offer
  • modern didactic approaches
  • knowledge from the psychology of learning
  • verified methodology of learning
  • advanced controlling of the study (continuous testing, analysis of progress, online outputs)
  • lectors trained for the VIP clients

 

Vítejte v naší škole

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/iguana-png1/

Vyhledávání

Kontakt

Iguana Languages Horovo náměstí 1075/3
Praha 8
180 00


Skype: iguanalanguages
www.facebook.com/iguanalanguages