sensitive to your needs

Naše služby v oblasti firemní výuky:

 

Odborné výukové modely

Časem a zkušenostmi vypilované odborné moduly přizpůsobujeme na míru každému zákazníkovi; jsou významnou výhodou před školami, které problematiku zpracovávají od nuly.

Firemní moduly
 • Obchodní angličtina – komunikace, prezentace, vyjednávání, diskuze (školeno 12 krát)
 • Ruština pro asistentky – telefonování, e-maily, small talk (školeno 23 krát)
 • HR management – životopisy, přijímací pohovory, pracovně právní slovní zásoba (školeno 18 krát)
Odborné moduly
 • Lékařská němčina – poslech, terminologie, anamnéza, lékařské zprávy, dokumentace (školeno 8 krát)
 • Čeština pro automobilový průmysl – konstrukce, karoserie, elektrika, podvozek, pneu, interiér, montáž, servis, pojištění, bezpečnost práce (školeno 7 x)
 • Angličtina pro letectví – příprava na IFR/ICAO, příklady reálné komunikace, nácvik komunikace, NOTAMy, METARy, nouzová komunikace (školeno 6 x)
 • Právnická němčina – příprava na zkoušku ILEC (školeno 5×)
 • Ruština pro cestovní ruch – pro hotely a restaurace (školeno 25×)

.....................................................................................................................................................................................................

Professional lesson modules

Sharpened by the time and experience, we adjust the modules to each customer. They are the exeptional competition advantage compared to those schools, who start from the scratch.

Business modules
 • Business English- communication, presentation, negotiations, discussions (trained 18×)
 • Russian for assistents – telephoning, email, small talk (trained 12×)
 • HR management – cv, job interviews, labor law vocabulary (trained 17×)
Professional modules
 • Medical German – listening, terminology, anamnesis, medical reports (trained 7×)
 • Czech for automotive industry – construction, chassis, eletricity, tyre, interier, assembly, service (trained 5×)
 • English for aviation – examples of real the communication, practice of the communication, safety at work, insurance, (trained 3×)
 • Legal German – labor law, business law, work law (trained 8×)
 • Russian for the restaurants and hotels – (trained 28 x)

Vyhledávání

Kontakt

Iguana Languages Horovo náměstí 1075/3
Praha 8
180 00


Skype: iguanalanguages
www.facebook.com/iguanalanguages